BETA

Обучения
Agile Software Development with Scrum - март 2019
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

Agile Software Development with Scrum - март 2019


Целта на курсът Agile Software Development with Scrum  е да запознае аудиторията с най-широко разпространената процесна рамка от семейството на Agile - Scrum. Ще разгледаме всички компоненти на процесната рамка Scrum – роли, артефакти, събития. Ще обърнем особено внимание на ролите на Product Owner и Scrum Master, дори и след повече от 20 години все още не са разбирани добре. Ще се спрем и на основните събития в Scrum – планирането и провеждането на спринта и дневната среща, ревюто и ретроспекцията. Накрая ще разгледаме най-често срещаните грешки, водещи до провал на Scrum в даден проект, екип или организация.

За кого е подходящ курса?

  • Основно изискване е доброто познаване на основите на Agile – ценности, принципи, практики. 

Записването за курса е отворено до 9 март и става от тук.  Обучението стартира на 11 март 2019 г. и завършва с тест на 21 април 2019 г.

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет всеки понеделник от 19:00 в зала Experience.

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена - 180 лв. или онлайн форма на обучение - 160 лв.


КОГА: 11.03.2019

МЯСТО: Софтуерен университет, жк Изгрев, ул. Тинтява 15-17

Петър Попов

Петър Попов

Петър Попов е в IT бранша от близо 20 години, като през последните 9 се занимава с въвеждането и прилагането на Agile методологии в компании като Cisco, Skyscanner, OSI и други. Разработил е редица методи и инструменти за прилагането на Agile в големи програми. Някои от посоките, в които е специализирал, включват: описване, разбивка и приоритизиране на изискванията към продукта; оценка на работата, планиране, синхронизиране и следене на големи Agile програми; методи за измерване и анализ на прилагането на Agile методологии и резултатите от тях; откриване, анализ и решаване на проблеми и оптимизация на системи от екипи и външни фактори. В последните години Петър се фокусира върху Soft skills като коучинг, менторинг, фасилитиране, организационна култура, екипна динамика, управление на конфликти, обратна връзка и др., които са неделима част от успешната работа на един Agile Coach и изобщо на агенти на промяната.